EPP (Polipropile Expandit)

Material amb memòria i alta resistència estructural

ABSORCIÓ I RECUPERACIÓ

muelleTé unes excel·lents propietats a la absorció d'impacte sense deformació.

RESISTÈNCIA A QUÍMICS

muelleNo li afecta l'exposició a l'oli, greixos, petroli i altres químics, ni tampoc és suport per al creixement de microorganismes.

PROPIETATS ESTRUCTURALS

muelleExcel·lents propietats estructurals que fan un substitut idoni de materials actuals.

RECICLABLE

muelleMaterial 100% reciclable i no emet VOC (component orgànic volàtil) a la seva combustió, o altres compostos que puguin perjudicar al medi ambient.

LLEUGERESA

muelleLa relació volum de pes ens garanteix una millora en el cost per manipulació, transport i consums d'energia.

AILLAMENT TÈRMIC

muelleExcel·lent aïllament tèrmic ideal per a productes sensibles als canvis de temperatura.

PRODUCTE ANTIESTÀTIC

muellePossibilitat de fabricació amb material ESD ideal per a l'ús de productes electrònics.

ACOUSTICS

muellePropietats de dissipació del so, ideal per obtenir una reducció acustica.