Construcció

El poliestirè expandit, Porexpan, està molt present en el sector per les seves propietats d'aïllament tèrmic.

Construction

Els nous requeriments del codi tècnic fan que el Porexpan sigui un solució tècnica i econòmica molt viable.

Els nostres materials tenen un balanç positiu en l'impacte mediambiental ja que el seu cost energètic de fabricació és molt inferior al cost de l'energia que s'estalvia en el seu cicle de vida.