Farmacia

FarmaciaLa distribució farmacèutica requereix un continu control del enviament, assegurant l'estabilitat tèrmica del producte, a partir del picking fins a la destinació final.

Les propietats dels nostres materials son una solució excel·lent per assegurar l'estabilitat tèrmica del producte, independentment de les condicions tèrmiques externes.

Tenim una àmplia gamma de caixes per cobrir tots els escenaris, si no es així, desenvolupem el contenidor que respon les seves necessitats, analitzant el rang de temperatura desitjada.

  Disposem de data loggers per monitoritzar la solució i comparar les dades teòriques en un escenari real.

                                                                     GEL SEC 25