Industria

Industria

L'objectiu del nostre grup és donar valor al producte final. Els nostres materials tenen propietats que són adients per substituir els materials tradicionals a nivell estructural, aïllament tèrmic i pes.

El nostre equip assessora constantment sobre les possibilitats i els límits dels materials, treballem conjuntament per assolir el objectiu final.

Tenim coberts tots els cicles del projecte: Enginyeria, 3D, prototipatge i fabricació amb les últimes tecnologies disponibles al mercat.

D'aquesta manera assegurem l'èxit del projecte.